خیلی کم مونده تا میلاد موعود. امسال خیلی انتظار این روز رو کشیدم.حالا که فقط چند روز مونده بهش، احساس می کنم آماده نیستم. حس عجیبه. این همه روز منتظر نیمه شعبان بودم، حالا که چند روز مونده بهش احساس میکنم آماده نیستم. می ترسم.

 

حالا فکر کن. یه عمر منتظر یه واقعه هستی. واسه جشن میلاد هم آماده نیستی. چه برسه به واقعه...  

/ 0 نظر / 9 بازدید