نصرا...سکرتر

 

حالا كه سـكه قلـب خيـليـا  سـيا شده      حالا كه شهر شلوغ اينجورى بي صفا شده
يكى كه تا آخرش وايــسه پاي رفاقتـش     سـاده پيدا نمـيشـه ، عيـنـهو  كـيميا  شـده


   

شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٢

چگونه خرخون باشيم و نباشيم

 

هشت سالی می شود با اين گروه افتخار آشنايی دارم. فعلا هم اين افتخار ادامه خواهد داشت. از کف دست بهتر می شناسمشان.

1) قبل از کلاس مروری اجمالی! بر درس داشته باشيد و نکات کليدی و قابل پرسش درس را استخراج! کنيد و سر کلاس در زمان مناسب اقدام به پرشس کنيد. يک سوال مناسب بايد شرايط زير را داشته باشد:
الف) استاد کاملا بلد باشد.
ب) خود شما هم کاملا بلد باشيد. چرا که بعد از توضيحات استاد بايد به او نشان دهيد که مساله را متوجه شده ايد. در اين شرايط استاد خيلی حال می کند.
توجه: هيچ گاه وقتی را که از کلاس می گيريد در تعداد دانش آموزان ضرب نکنيد. عدد خوبی نمی شود! و ممکن است در ادامه فعاليت حرفه ای شما را تحت تاثير وجدان درد قرار دهد.

2) قبل و بعد از کلاس در جمع دوستان تا می توانيد از استاد بد بگوييد. صحبت کردن از سختی و زيادی درس ها، اينکه اصلا حال درس خواندن نداريد و اگر استاد کوئيز بگيره بدبخت می شويد نيز می تواند موثر واقع شود.
توجه: اين طور حرفها اصلا ماليات ندارد!

3) هيچ گاه با استاد وارد کلاس نشويد. و با او نيز خارج نشويد. تابلو می شويد. صحبت هايتان را با استاد در اتاق وی و بطور خفيه انجام دهيد.
توجه: افرادی که به طور ضايع با استاد وارد کلاس می شوند و آخر کلاس هم او را تا اتاقش همراهی می کنند ( خرخون های ناشی و تابلو) را به چاپلوسی و پاچه خاری متهم کنيد و تا می توانيد دست بيندازيد.

4) هرگز در رديف اول نشينيد. اين رديف مخصوص ناشی هاست. در رديف دوم يا سوم هم می توانيد به درس گوش کنيد.

5) احتمالا برای اينکه جز ورق زدن کتاب های قطور کار ديگر انجام نمی دهيد، يا کمی!! اضافه وزن داريد يا اندکی!! کمبود وزن. کاريش نمی شود کرد. متاسفم!

6) برای رد گم کردن، تظاهر به ورزشکار بودن خيلی موثر است. ولی چون به دليل مطرح شده در قسمت (5) هيکل ورزشکاری نداريد بايد ورزش مناسبی پيدا کنيد. که اولا نياز به هيکل خوبی نداشته باشد و ثانيا در محيط مدرسه يا دانشگاه قابل اجرا نباشد. چرا که لو می رويد.
توضيح: شطرنج و پينگ پونگ مخصوص خرخون های ناشی می باشد. گلف، هاکی، بيس بال و غيره می تواند مناسب باشد.

7) تريپ روشنفکری هم برای پوشاندن و مخفی کردن خرخونی بسيار موثر است. برای آشنايی می توانيد اين دستور العمل را مطالعه کنيد.

8) همشه روز امتحان يک کتاب قطور غير درسی همراهتان بياوريد. و به همه بگويد تمام هفته قبل از امتحان را مشغول به مطالعه آن بوديد. (باز هم ماليات ندارد.)

9)در روزهای قبل از امتحان هم به دوستانتان راه به راه متذکر شويد که درس نمی خوانيد. اين کار دو فايده دارد:
الف) باعث می شويد بقيه هم به اميد شما درس نخوانند. اين کار به شاگرد اولی شما کک می کند.
ب) پوششی است بر فعاليت های خرخونی شما

10) سعی کنيد هيچ وقت جزوه خود را به کسی ندهيد. انصاف نيست حاصل ساعت ها شرکت کردن در کلاس ها و توجه کامل به استاد و حل همه تمرين ها را به آسانی در اختيار بقيه قرار دهيد. برای اين کار بهترين راه اين است که آنقدر بدخط بنوسيد که کسی راغب به گرفتن جزوه شما نباشد.

11) کارهای زيادی می توان برای پوشش خرخونی انجام داد. ولی هيچ گاه دنبال يک کار نرويد. که کاملا با خرخونی در تضاد است. کارشناسان آن را دشمن اصلی خرخونی می دانند: وبلاگ
12) اگر به دستورات بالا به دقت عمل کنيد روز اعلام نمره ها يا گرفتن کارنامه ها تنها روزی است که پرده ها کنار می رود و خرخونی شما آشکار می شود. سعی کنيد اين روز خيلی در جمع دوستان آفتابی نشويد!!

13) تا می توانيد درس بخوانيد!

محمد

پيام هاي ديگران () 
 


درباره وبلاگ

صفحه اصلي
آرشيو
فرستادن نظرات


اسفند 82
بهمن 82
دى 82
آذر 82
آبان 82
مهر 82
شهريور 82
مرداد 82
تير 82
خرداد 82
ارديبهشت 82
فروردين 82
اسفند 81
بهمن 81
دى 81
آذر 81
آبان 81
مهر 81


:برادر عزيزم


دوستان


* به روز شده در 24 ساعت اخير*

آرشيو
 


Email me from HERE:


پاورد باى:

پرشين بلاگ