نصرا...سکرتر

 

حالا كه سـكه قلـب خيـليـا  سـيا شده      حالا كه شهر شلوغ اينجورى بي صفا شده
يكى كه تا آخرش وايــسه پاي رفاقتـش     سـاده پيدا نمـيشـه ، عيـنـهو  كـيميا  شـده


   

چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢

برای او (اون!)

 

شب که ميشه به ياد تو می خوابم
بنده هميشـه ياد تو می باشـم

صدات تو گوشم هميشه می مونه
وقتـی به يادتم برام می خـونه :

ديم دی دی ريم ديريم ديريم دی رو ری
يعنی تموم ميشه يه روزی دوری

يعنی ميشه يه روز تو مال من شی؟
ديريم ديريم دين دی ری ريم ديريم ری؟

يعنی ميشه تو گوش من بخونی؟
تو گوش من بگی پيشم می مونی؟

وقتی تو نيستی جات شديد خاليه
پنجـاه تومن ، قيمت پنج زاريه

قربون تک تک شماره هايت
قربون ويــبر و آنتـن درازت

چاکر گوشی دويست هزاری
قربون سيم کارت هزار دلاری

محمد

پيام هاي ديگران () 
 


درباره وبلاگ

صفحه اصلي
آرشيو
فرستادن نظرات


اسفند 82
بهمن 82
دى 82
آذر 82
آبان 82
مهر 82
شهريور 82
مرداد 82
تير 82
خرداد 82
ارديبهشت 82
فروردين 82
اسفند 81
بهمن 81
دى 81
آذر 81
آبان 81
مهر 81


:برادر عزيزم


دوستان


* به روز شده در 24 ساعت اخير*

آرشيو
 


Email me from HERE:


پاورد باى:

پرشين بلاگ